Sheffield Vulcans vs Newcastle Ravens

2:00 pm

Vulcans 2XV vs Typhoons

2:00 pm

Vulcans 2XV vs Spartans

2:00 pm

Vulcans 2XV vs Hull Roundheads

2:00 pm

Sheffield Vulcans vs Liverpool Tritons

2:00 pm

Sheffield Vulcans vs Leeds Hunters

3:00 pm

Sheffield Vulcans vs Spartans 2XV-A

3:00 pm