Typhoons 1XV v Manchester Village Spartans 2XV

2:15 pm

Typhoons Dev v Conwy Dragons RFC

2:15 pm

Typhoons 1XV v Leeds Hunters 1XV

2:15 pm

Typhoons Dev v Chester Centurions

2:15 pm

Typhoons 1XV v Liverpool Tritons

2:15 pm

Typhoons 1XV v Sheffield Vulcans 1XV

3:00 pm

Typhoons Dev v Newcastle Ravens 2XV

43 - 34

Typhoons vs Hull Roundheads

26 - 29

Typhoons vs Templars

41 - 24

Typhoons vs Spartans

56 - 5