Wyverns 1XV v London Stags

27 - 24

Wyverns 1XV v Colchester

19 - 56

Wyverns 1XV v Unicorns 1XV

0 - 17

Wyverns 1XV v Sea Serpents 1XV

49 - 5

Wyverns 1XV v Steelers 3XV

Cancelled

Wessex Wyverns vs Cardiff Lions

15 - 32