Wyverns 1XV v London Stags

2:00 pm

Wyverns 1XV v Colchester

2:00 pm

Wyverns 1XV v Unicorns 1XV

3:00 pm

Wyverns 1XV v Sea Serpents 1XV

3:00 pm

Wyverns 1XV v Steelers 3XV

Cancelled

Wessex Wyverns vs Cardiff Lions

15 - 32