Unicorns 1XV v Vulcans 1XV

43 - 12

Dolphins 1XV v Outlaws 1XV

52 - 14

Bisons 1XV v Typhoons 1XV

71 - 0

Cardiff Lions 1XV v Spartans 2XV

36 - 29

KXSteelers 4XV v Serpents Dev

34 - 12

Steelers 3XV v Colchester

0 - 55

KXSteelers 4XV v Renegades 1XV

15 - 68

Steelers 3XV v Wyverns 1XV

12 - 54
48 - 28

Steelers 3XV v London Stags

22 - 38